• مشخصات فلنج استیل
  مشاهده محصول

  مشخصات فلنج استیل

      مشخصات فلنج استیل Steel Flange مشخصات فلنج استیل : فلنج استیل دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود […]

 • قیمت فلنج کلاس 150
  مشاهده محصول

  قیمت فلنج کلاس 150

      قیمت فلنج کلاس 150 Flange Cl 150# قیمت فلنج کلاس 150: قیمت فلنج کلاس 150 فولادی دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به […]

 • قیمت فلنج کربن استیل
  مشاهده محصول

  قیمت فلنج کربن استیل

      قیمت فلنج کربن استیل Carbon Steel Flange قیمت فلنج کربن استیل : فلنج کربن استیل دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن […]

 • قیمت فلنج استیل
  مشاهده محصول

  قیمت فلنج استیل

    قیمت فلنج استیل Steel Flange قیمت فلنج استیل : فلنج استیل دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این […]

 • فورجینگ فلنج
  مشاهده محصول

  فورجینگ فلنج

      فورجینگ فلنج Flange Forging فورجینگ فلنج : فورجینگ فلنج فولادی دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این […]

 • فورج فلنج
  مشاهده محصول

  فورج فلنج

      فورج فلنج Flange Forge فورج فلنج : فلنج فولادی دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن […]

 • فلنج کلاس 300
  مشاهده محصول

  فلنج کلاس 300

        فلنج کلاس 300 Flange Cl300# فلنج کلاس 300 : فلنج کلاس 300فولادی دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می […]

 • فلنج کلاس 150
  مشاهده محصول

  فلنج کلاس 150

      فلنج کلاس 150 Flange Cl 150# فلنج کلاس 150: فلنج کلاس 150 فولادی دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می […]